Tag: arbejdsglæde

5 gode grunde til at holde pauser på arbejdspladsen

Holder du pauser på din arbejdsplads?

eller

er det svært at holde pauser i løbet af din arbejdsdag?

Begge spørgsmål er relevante for hvordan din trivsel og arbejdsglæde højnes eller mindskes i løbet af en arbejdsdag. Om du er produktiv, har overblik eller mister koncentrationensevnen, ikke mindst til at kunne præstere.

I virksomheder, hvor pauser er sjældne eller slet ikke eksisterende, vil sygefraværet være større end i virksomheder, som har en formaliseret pausekultur.

Hvis vi ikke holder pauser i løbet af en arbejdsdag, vil det kunne medføre anspændthed i muskler, give koncentrationsbesvær, udbrændthed og stresssymptomer. Konsekvensen er, at medarbejderne får flere sygedage, og trivsel og arbejdsglæden hos de enkelte medarbejdere daler betydeligt. Det giver flere fejl i arbejdsopgaverne, flere konflikter imellem medarbejderne og produktiviteten sættes ud af spil.

I de virksomheder, hvor der er en formaliseret pausekultur, føler medarbejderne større trivsel og arbejdslyst. Pauser i løbet af en arbejdsdag betyder også, at medarbejdernes indsats anerkendes og giver fornyet energi til at løfte en kerneopgave, danne gode relationerne blandt kollegaerne og optimere evnerne til at præstere og håndtere arbejdsopgaverne i løbet af en dag. Det giver arbejdsglæde og et sundt og godt arbejdsmiljø.

De fleste virksomheder vil deres ansatte det godt og ikke mindst give de bedste betingelser ud fra de ressourcer og muligheder, der er. Desværre ser tendensen ud til, at stigende travlhed på arbejdspladserne gør, at der ikke afholdes pauser i løbet af en arbejdsdag. Det kan være svært at komme tilbage på et sundt spor med formaliserede pauser og en kultur, hvor det er naturligt at gå til frokost, holde kaffepauser mv. Derfor har jeg valgt at lave en idekasse til at komme godt i gang med pauserne. Se idekassen nederst i blogindlægget.

I det næste afsnit er der beskrevet en case fra et call center, som havde haft travlhed over en længere periode. Deres pauser var blevet færre og færre, og reaktionerne begyndte at sætte sine spor.

<<<CASE<<<<
I et callcenter var mange medarbejdere begyndt at sygemelde sig. De fleste på grund af den manglende pausekultur i løbet af en arbejdsdag, hvor støj fra det åbne kontorlandskab, larm fra telefoner og telefonsamtaler var en del af deres dagligdag. Nogle medarbejdere havde følt sig utilpas over længere tid med hovedpine, kvalme mm. Samtidig begyndte kollegaerne at tysse på hinanden, og en konflikt blandt disse kollegaer lå lige om hjørnet. I en trivselsmåling blev det konstateret, at de manglende pauser var årsagen, og en proces blev sat i gang.

Ledelsen besluttede sig for at drøfte de ting, som de havde identificeret i arbejdsmiljøudvalget. På deres møde besluttede de sig for at lave en pausekultur, hvor der blev skabt nogle rammer for pauser i løbet af dagen og ugen.

I virksomhedens pausekultur blev der bl.a. indlagt følgende punkter:
– Pause hver 3. time i 10 min. i et pauserum med vand og ro.
– Indretning af pauserum med drikkelse og med mulighed for at høre mindfulnessmusik via høretelefoner.
– Vagtplan over frokostpauser, så alle havde mulighed for at gå til frokost.
– Kaffepauser i teams.
– 4 dages telefonuge og 1 vagt med andre arbejdsopgaver end telefoner.

Pausekulturen blev sat i gang med det samme, og efter blot 3 måneder blev sygefraværet mindsket betydeligt, og trivselsmålingerne viste at trivslen blandt medarbejderne var stigende igen.

<<<IDEKASSEN<<<

Når en virksomhed skal lave retningslinjerne for en pausekultur, giver det altid mening at lave den ud fra virksomhedens dagligdag. Det kan være at tage hensyn til dag- og nathold, at disse vagter kan have forskellige behov for pause mv. Et andet eksempel kunne være at lave pauserum for butikker, hvor det kan være svært at holde pause i selve butikken.

Hvad betyder en pausekultur?
En pausekultur betyder rent praktisk, at en virksomhed har udarbejdet nogle rammer og strukturer til at holde pauser i løbet af en arbejdsdag. En kultur, hvor ledelsen går forrest og viser, at det er en naturlig del af en arbejdsdag at afholde pauser.

Ideer til pauser:

  • Dagens motion – en app hvor du dagligt kan få øvelser sendt direkte til din indbakke eller via dagens motionsapp. Få minutters øvelser vises i små video klip fra forskellige arbejdspladser, som kan ligne dit eller mit arbejdsted.
  • Elastikøvelser
  • Kaffepauser 1 gang om dagen
  • Frokostpauser
  • Pauserum med mulighed for drikkelse og mindfulnessmusik
  • Eftermiddagspauser
  • Pauserum med massagestol

Hvis du vil vide mere om pausekultur, kan du booke et foredrag eller 1:1 rådgivning. Kontakt mig for yderligere information her. Et foredrag eller 1:1 rådgivning vil indeholde et konkret værktøj til at komme fra start til mål med en pausekultur på din arbejdsplads. En pausekultur der er med til at øge trivsel og arbejdsglæden… Er I klar til en pausekultur på netop din arbejdsplads?

Styrk arbejdsmiljøet og få en stærk virksomhed

Det psykiske arbejdsmiljø er en individuel størrelse. Det, der virker for dig, virker ikke nødvendigvis for din kollega. Det er værd at huske, når I skal kaste jer ud i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Uanset om I vil arbejde med personalepolitikker, forebyggelse eller håndtering af eksempelvis stress mobningtrivsel og arbejdsglæde, forandringer mv.

Sæt fokus på de psykiske arbejdsmiljø, allerede i dag
Når en virksomhed vil sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen, kan det være svært at vide hvor man skal starte, og hvordan det skal gribes an. Mange spørgsmål som, gør vi det rigtigt, er der ressourcer nok til at holde møder, udarbejde personalepolitikker, afholde en workshop mv., og virker det? Ja, det gør det! Og det skaber værdi for virksomheden og kollegaerne.

Det er svært at sige nej til, ikke sandt? Måske er I allerede i gang med at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø, eller måske er I først lige gået i gang? Uanset hvad vil det være nyttigt at undersøge og finde en masse viden om de forskellige emner, I griber fat i.

Hent inspiration til arbejdsprocessen til det gode arbejdsmiljø
En af de hjemmesider, som har fine beskrivelser af de forskellige emner, I vil arbejde med, er arbejdsmiljøweb.dk. Her findes der masser af nyttig viden til jeres arbejdsproces. En anden mulighed er at få sparring og rådgivning fra en konsulent med erfaring inden for det psykiske arbejdsmiljø. Sparringen kan være til dig som leder eller en HR-gruppe, et arbejdsmiljøudvalg mv. Både før, under og efter en proces er sat i gang. En tredje ting er at booke et foredrag eller en workshop. På den måde er der flere kollegaer, der modtager viden om de forskellige emner, I har sat jer for at arbejde med.


Naviger i forandringer på arbejdspladsen med det gode arbejdsmiljø

En virksomhed med stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø klarer sig bedre på det forandringsprægede arbejdsmarked, vi har i dag. Arbejdspladsen bliver kreativ og formår at finde løsninger på arbejdsmetoder, der er enklere og sparrer tid og penge for virksomheden. Samtidig trives medarbejderne bedre – både privat og på arbejdspladsen – sygemeldinger, konflikter, mobning mv. reduceres betydeligt. Derfor vil det være gavnligt at kaste lys over det psykiske arbejdsmiljø og få en stærk virksomhed.

Hvis du er interesseret i at høre, hvordan jeg kan give jer konkrete værktøjer til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, kan I kontakte mig for et uforpligtende møde på info@annettecollinsdk.

De bedste hilsner fra

Annette Collins

En verden med gode råd indenfor det psykiske arbejdsmiljø.

Igennem de sidste 20 år har jeg arbejdet med arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Både lovmæssigt, i praktisk forstand og som underviser/foredragsholder.

Min mangeårige erfaring og efteruddannelse har givet mig indblik i essensen af de mekanismer, som kan gøre det svært at navigere rundt i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Jeg har derfor udviklet materialer og metodemodeller til at gøre arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø mere overskueligt og håndgribeligt.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på info@annettecollins.dk eller pr. telefon 21 16 56 10.

Annette Collins

 

Om Trivsel & Arbejdsglæde

Ja tak - send mig nyheder om stress & trivsel


2018 webso.me © Annette Collins : All Rights Reserved