Spil hinanden gode

- Til gavn for dig og din arbejdsglæde

Trivsel på en arbejdsplads er først en succes, når alle trives. Det skal gælde ledelsen såvel som medarbejderne og rengøringspersonalet. Det skal kort sagt gælde for alle enheder og faggrupper - og vi har brug for hinanden for at nå dertil. 

Spil hinanden gode, det er guld værd - for din trivsel og arbejdsglæde.

Når en arbejdsplads skal arbejde med trivsel og arbejdsglæde, handler det om at lave strategiske handleplaner. Det er vigtigt, at det bliver en positiv og overskuelig proces, hvor I kan nå i mål med jeres indsatser. Som mennesker har vi brug for at kunne se resultater på vores indsatser, men for at det kan lykkes, kræver det, at vi arbejder på en strategisk facon - i dette tilfælde gør vi det for at kunne identificere, håndtere og forebygge det psykiske arbejdsmiljø til den videre optimering heraf. 

Materialerne er konkrete værktøjer, der giver jer mulighed for at arbejde selvstændigt med emnerne ude på jeres arbejdsplads. Værktøjerne er henvendt alle slags arbejdsgrupper - direktøren såvel som kantinemedarbejderen og salgsassistenten, og det er lige meget, om I er en mindre eller større arbejdsplads, eller om I befinder jer i offentligt eller privat regi.

Jeres værktøjer indeholder viden, dialogkort, guides og meget andet, som kan integreres til netop jeres virkelighed. Fidusen er, at ”tungt” stof er gjort til lettilgængelige hands-on værktøjer, der hjælper jer med at komme til bunds i, hvordan I bedst kan identificere, håndtere og forebygge til gavn for det psykiske arbejdsmiljø.

Har I spørgsmål til værktøjerne, er I altid velkomne til at kontakte os på mail: info@trivselogarbejdsglaede.dk eller på telefon 31 31 60 19.
Let's VOPPL arbejdsmiljøet
- Fordi du og dine kollegaer fortjener det!

Udvikler af VOPPL
Annette Collins

Spil hinanden gode 

- Det er guld værd

Det handler om at skabe fokus på ...

  • Det, der giver os energi
  • Det, det gør os glade
  • Det, der får os til at trives, både alene, men også i samspil med hinanden

Når vi trives og er omgivet af god energi, er vi mere kreative, effektive, og vi får overskud til at tilegne os nyt stof. Det betyder også, at vi får en god oplevelse, når vi hver dag går på arbejde.

Men hvordan gør vi det så ... 

Det gør vi ved at vælge at spille hinanden gode på arbejdspladsen. Dermed vælger vi at styrke os selv og hinanden, både fagligt og menneskeligt. Resultatet er, at vi får større arbejdsglæde, når vi samarbejder med hinanden og løfter kerneopgaven i fællesskab.

Det gør vi ved at vælge at spille hinanden gode. Dermed vælger vi at styrke os selv og hinanden, både fagligt og menneskeligt. Vi får større arbejdsglæde, når vi samarbejder med hinanden, eller når vi hjælper vores kollegaer i tilfælde af, at de laver fejl, har en dårlig dag osv. Når vi har tillid til hinanden, er det nemmere at løfte kerneopgaven sammen, udvikle os og håndtere forandringer. 

Så hvordan kan vi “spille hinanden gode”?

Nedenfor er nogle eksempler:

  • Anerkend dine kollegaer, når de har gjort det godt, fagligt såvel som menneskeligt - alle mennesker har brug for at blive set og anerkendt for det, de gør.
  • Del din viden og erfaring med dine kollegaer, hvis du eksempelvis har tilegnet dig en god rutine. På den måde kan du hjælpe andre til også at komme ind i en god rutine.
  • Bak dine kollegaer op i situationer, hvor de skal holde et oplæg og måske er plaget af nervøsitet. Du kan støtte med opmuntring før, under og efter oplægget. Det kan være en stor støtte for den enkelte, og det gør hele situationen tryg.
  • Brug anerkendende kommunikation i det daglige. Anerkendende kommunikation vil sige, at I har respekt for hinandens holdninger, og at alle idéer og tanker bliver hørt på lige fod med hinanden.
  • Husk, at alle mennesker kan begå fejl. Anerkend dine kollegaer i, at de har gjort det bedste, de kunne i en given situation.
  • Spørg ind, hvis du oplever en person, der ikke har det godt. Somme tider er det blot en smule interesse og omsorg, der skal til for at redde et andet menneskes dag. 

Hvorfor skal vi spille hinanden gode?

Når du behandler andre med respekt, har du valgt at have en anerkendende kommunikation med andre. Det giver god energi at bidrage til, at andre har det godt, og det styrker jeres sammenhold som kollegaer. Arbejdsglæden vil vokse, og jeres præstationer vil løfte sig på alle niveauer. Husk, at når vi trives, bliver vi den bedste udgave af os selv. Netop trivsel er nøgleordet til at skabe gode relationer på tværs af arbejdspladsen og dens arbejdsfunktioner.

Beslut jer for, at I har lyst til at spille hinanden gode. Lav en temadag, hvor I brainstormer og smider alle jeres idéer til, hvordan I spiller hinanden gode, på bordet. Stil jer selv spørgsmålet: "Hvordan kan mine kollegaer og min arbejdsplads spille mig god?

Det er en god idé at skrive alt ned. Hvordan vil I være kreative i at gøre jeres beslutninger visuelle? Det kunne eksempelvis være, at I investerer i plakater med gode budskaber, som kan hænges op på arbejdspladsen. Det kunne også være et fælles onlineforum eller en app, hvor I kan dele jeres tanker og idéer til tiltag. Alle idéer er gode, så længe de passer ind til jeres virkelighed.

 

Skab trygge og glade kollegaer med stærke relationer - klik på billedet for at læse mere ↓

Her finder du værktøjerne

Om Trivsel & Arbejdsglæde

Ja tak - send mig nyheder om stress & trivsel


2018 webso.me © Annette Collins : All Rights Reserved