Få hjælp af Cert. Stresscoach Annette Collins

Social kapital

Hvad skal der til for at håndtere det komplekse arbejdsmarked i Danmark?
_________

… Svaret er et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og arbejdsglæde er i højsæde. Værktøjet, der skal til for at kunne gøre dette til virkelighed, er social kapital.

Social kapital defineres som ”de eksisterende og potentielle ressourcer i de sociale relationer på arbejdspladser, der muliggør, at medarbejdere og ledelsen kan udføre kollektive handlinger”. Det drejer sig med andre ord om dét, mennesker er i stand til at udrette i kraft af hinanden. Det er denne kollektivitet og sammenhængskraft mellem kollegaer, der skal løfte det psykiske arbejdsmiljø og sørge for, at medarbejderne trives og går glade på arbejde. Når vi udnytter hinandens ressourcer til fulde, bliver vi mere produktive, mere innovative, og det øger vores generelle arbejdskvalitet.

Relationer er alfa og omega

Gode relationer er altså grundessensen for, at et godt psykisk arbejdsmiljø kan blive en realitet. Vi kan kun bruge hinanden positivt, hvis forholdet mellem os er præget af tillid og respekt. Det er ledelsen, der skal gå forrest og sætte de overordnede rammer for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, men det er altafgørende, at arbejdet udføres i fællesskab, hvor hele arbejdspladsen løfter i flok. Samarbejdet skal være præget af tillid og retfærdighed, og det skal rumme alle på arbejdspladsen, HR-medarbejderen såvel som køkkenassistenten og salgsmedarbejderen. Dette er vigtigt, fordi det sikrer, at medarbejdere på alle niveauer i virksomheden føler sig inkluderede og vigtiggjorte.

Nøgleordet er dialog

Der sker noget magisk, når mennesker indgår i dialog med hinanden. Det er først, når samtaleparter lytter interesseret til hinanden og giver plads til individuelle synspunkter og ærlighed, at en problematik kan rykkes i en positiv retning. Et værktøj til at rammesætte dialogen kan være dialogkort. Dialogkortene rummer spørgsmål om vigtige aspekter i dét at gå på arbejde, og de kan på systematisk vis føre en gruppe kollegaer gennem forskelligartede emner og problematikker, der knytter sig til netop deres arbejdsplads. Ved at udveksle meninger og synspunkter med hinanden etableres en dialog, der kan synliggøre, hvad der fungerer godt på arbejdspladsen, og hvad der skal gøres bedre. Det kan være, at kollegaerne under dialogen bliver bevidste om, at arbejdspladsen ikke rummer en goddag/farvel-kultur eller en aktiv personaleforening, der begge er vigtige medspillere i et godt kollegaskab.

 

Foredrag eller workshop

Social kapital 

  • Få inspiration til god relationsdannelse

  • Igangsætte indsatser, der skal forbedre relationerne på arbejdspladsen 

  • Opnå viden om gode relationers betydning

  • Tillid, samarbejde og retfærdighed og de seks guldkorn 

Book et foredrag eller workshop

Et foredrag er til jer, som ønsker at arbejde med social kapital eller et andet konkret emne på arbejdspladsen.

Det vil derfor blive tilrettelagt ud fra jeres ønsker eller behov, uanset om I er en stor eller mindre virksomhed. 

Tid: 1 - 3 timer inkl. pauser
Info: Oplæg med dialog
Indhold: Viden, værktøjer og kompetencer til at starte op på emnet 

Om Trivsel & Arbejdsglæde

Ja tak - send mig nyheder om stress & trivsel


2018 webso.me © Annette Collins : All Rights Reserved