Let's VOPPL det psykiske arbejdsmiljø

Annette Collins

Cert. stresscoach og ekspert i psykisk arbejdsmiljø.

Gennem 20 år har jeg arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, herunder trivsel og arbejdsglæde, stress mv. Jeg har fungeret som rådgiver, arbejdsmiljørepræsentant, foredragsholder, underviser og facilitator, både som selvstændig og i mit virke på Christiansborg, hvor jeg var i 12 år.  

I mit virke har jeg erfaret, at virksomhederne vil det gode psykiske arbejdsmiljø. De vil gerne sætte processer i gang på deres respektive arbejdspladser, men de mangler et konkret værktøj til at kunne gøre det.  

Derfor udviklede jeg VOPPL-metoden, som er et stærkt værktøj til at lave strategiske handleplaner, når der skal arbejdes konkret og effektfuldt med det psykiske arbejdsmiljø. Det er en metode, der hjælper med at lave strategiske handleplaner, når man skal identificere, håndtere og forebygge arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Det er ydermere et værktøj, der hjælper arbejdspladserne gennem processen fra start til slut. Det er et værktøj, de kan hente ned fra ”hylden” uden at skulle investere i de store udgifter til konsulenter, foredragsholdere, facilitatorer osv., og hvor deres arbejde bliver strategisk, hvilket får en effekt på det psykiske arbejdsmiljø. Det giver trivsel og arbejdsglæde blandt kollegaerne, og det kan måles på bundlinjen.

Udviklingen af metoden blev en realitet i forbindelse med min læringsstile- og metodikuddannelse, hvor mit eksamensprojekt blev første spadestik til min metode.  

Efter metoden blev varemærkeregistreret, har jeg videreudviklet spil og guides til at håndtere metoden i praksis ude på arbejdspladserne. I forlængelse heraf inspirerede det mig til at lave dialogspil, skabeloner, vejledninger, onlinekurser og tilbud om Skype-forløb som en del af rådgivningen til virksomheder og stressramte medarbejdere.  

Alle dele er de emner, der understøtter VOPPL-metoden og optimeringen af de psykiske arbejdsmiljø. En udvikling, som sammen med VOPPL-metoden, skulle integreres på en platform, der sparer virksomhederne tid og økonomi. Materialet imødekommer virksomheders behov og deres mulighed for at gøre deres arbejdspladser attraktive og konkurrencedygtige. Ikke mindst giver det dem værktøjer til at navigere i fremtidens arbejdspladser.  

Jeg er vild med VOPPL, og jeg glæder mig til at se den blomstre i trivselogarbejdsglæde.dk-universet.

Let's VOPPL it…
Fordi dit arbejdsmiljø fortjener det!

Annette Collins

Underviser & foredragsholder

Min tid på Christiansborg

Min tid på Christiansborg som rådgiver/politisk sekretær for et folketingsparti er en af de vildeste rejser i mit hidtidige arbejdsliv. Her lærte jeg ikke kun om parlamentariske processer, men også om samfundets opbygning og pressens indflydelse på et givent emnes bevægelse i forskellige retninger. Ydermere forstærkede det mine fagkundskaber inden for arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmiljø og kommunikative kompetencer.

I løbet af de 12 år jeg var på Borgen, blev mit liv ganske politisk, og arbejdet kom helt ind under huden på mig. Jobbet krævede stor etik, koncentration og fagligt stærke kundskaber til at kunne rådgive, motivere og sparre med mine kollegaer.

Hvis jeg stod overfor et område, jeg ikke var bekendt med, skulle jeg researche og indsamle viden og omsætte den til eksempelvis pressemeddelelser, notater til brug for debatter, udvalgsmøder mv. Denne viden kunne f.eks. indhentes fra lovstof, referater fra udvalgsmøder, artikler og fra møder på tværs af faggrupper.

Endvidere var det et must, at jeg kunne navigere i teams på tværs af grupper og afdelinger, og ikke mindst skulle jeg være bevidst om god etik i forhold til pressen og de andre partier. Det bevirkede, at jeg blev stærk i at samarbejde på trods af eventuelle uenigheder, og at jeg ligeledes blev i stand til at lytte og kommunikere på en anerkendende og skarp facon. Det er alt sammen kompetencer, jeg den dag i dag dagligt anvender i mit virke som selvstændig underviser og rådgiver.

Mit arbejde som rådgiver indebar også, at jeg skulle kunne rumme de mange hastigt omskiftende dagsordener, et arbejde byder på i en politisk organisation. Hver dag var forskellig fra den forrige, og ofte kunne dagsordenen forandre sig fra minut til minut. Konkret krævede det af mig, at planlægningen af mine arbejdsopgaver skulle være underlagt en overordnet koordineringsproces, som skulle kunne overholdes, selvom nye hasteopgaver let kunne opstå i løbet af arbejdsdagen.

Min force er, at jeg er rummelig, tålmodig, er udstyret med et godt humør og har en motiverende tilgang til relationen mellem opgaven, politikeren og jeg selv.

Udover at være rådgiver var jeg også kollega til nogle fantastiske ansatte – partimedlemmer, folketingsmedlemmer, pressen, administrationen og ikke mindst ansatte på tværs af partierne. Mine kollegaer var et af de vigtigste elementer og mit fundament for at kunne navigere i det daglige virke. Jeg har fortsat gode bekendtskaber fra min tid på Christiansborg, både på tværs af partierne, fra pressen mv.

Derfor tøvede jeg heller ikke med at stille op som arbejdsmiljørepræsentant, hvor jeg endte med at være i 7 år, indtil jeg fratrådte min stilling på Christiansborg. Lovstof, viden om arbejdsmiljøet og gode relationer var mit stærke kort på hånden som arbejdsmiljørepræsentant. Konkret var mine arbejdsopgaver at udarbejde årshjul, APV, personalepolitikker mv. og få dem sat i system. Under de givne emner blev der udarbejdet dybdegående værktøjer, som skulle være behjælpelige i arbejdet med at håndtere emnerne i fremtiden på arbejdsstedet. Min fornemmeste opgave var dermed at transformere viden til handling. 

I den tid jeg var arbejdsmiljørepræsentant, skete der en  omorganisering af hele vores organisation. I et samarbejde på tværs af faggrupper og ledelse var jeg en del af en udviklingsproces om implementering af ny organisation, der i alt varede 4 år. Denne proces blev min platform til at omforme min viden om arbejdsmiljø til praktiske "hands on"-processer. Opgaven gav mig yderst stærke kompetencer til at kunne se, hvordan viden omformes til direkte implementering. I samme ombæring blev jeg efteruddannet inden for arbejdsmiljø, både i form af kurser og uddannelse.

Min læremester i processen var blandt andet min kære kollega Bent Gravesen, chefkonsulent i arbejdsmarkedspolitik og ekspert på arbejdsmiljøområdet. Vores samarbejde har været et stærkt værktøj for min egen udvikling indenfor området, og vi har bevaret vores samarbejde efter tiden på Christiansborg. 

Inden min fratrædelse på Christiansborg blev jeg headhuntet af HK-forbundets kursusafdeling til at undervise i politiske ideologier, den danske model og det psykiske arbejdsmiljø. Det blev indgangsvinklen til min drøm om at starte selvstændigt som rådgiver og underviser indenfor feltet.

Uddannelse

 • K.U., Sprog & Kultur

  2006-2007

 • V.U. Projektledelse
  2003
 • V.U. Voksen Pædagogik
  2014
 • V.U. Læringsstile & metodikuddannelsen

  2017 - 2018

 • Cert. stresscoach

  2018 - 2019

Ekspertområder

Efter mange år som selvstændig kan jeg i dag stolt kalde mig ekspert på arbejdsmiljøspørgsmål og deres essens, både i forhold til ansatte og ledere. Løbende efteruddannelse, sparring med erhvervslivet, netværksgrupper og andre gør, at jeg kan tilbyde rådgivning, undervisning og "hands on"-processer, hvor du får evidensbaserede værktøjer, der virker.

Det betyder i praksis, at de modeller og materialer, jeg anvender, er vidensbaserede og har substans bag sig. Jeg elsker at undervise og rådgive, og jeg har særligt gode kompetencer inden for:

 • At omsætte viden til direkte brugbare værktøjer.
 • At give værktøjer til ledere som de kan anvende som ledelsesværktøjer.
 • At give værktøjer til ansatte som de kan anvende i det daglige arbejde.

Referencer

Nedenstående finder du et udsnit af mine kunder igennem mange år, deruodver har jeg erfaring fra mange andre mellemstore og små virksomheder. 

March 21, 2017

HK forbundet - undervisning

Fast tilknyttet underviser

 

March 21, 2017

GV engineering A/S

 

March 21, 2017

LO Konventum

 

Uddrag fra HK artikel

Læs hele artiklen fra HK her!

Kursisterne siger:

Om mig siges det:

Godt humør smitter. Super skøn underviser. Personligt engagement og levende leveret faglighed. Meget livlig og interessant, hvilket gjorde det meget inspirerende.

Udtalelse fra klient:
Hos Annette får man hjælp til at erkende og acceptere, at man er stresset. Derudover er hun god til at levere værktøjer, som kan bruges efterfølgende. Man bliver modtaget med åbne arme og med en sådan varme, at det bliver nemt at tale om det, der ellers normalt kan være svært at tale om.

Kan du mærke på din krop, at der er noget, som er forandret i negativ retning, vil jeg anbefale et forløb hos Annette. Det hjalp mig. Jeg blev hurtigt stærkere med den vejledning, ros og ro, som Annette leverede på en helt fantastisk måde.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at når jeg næste gang står i en situation, som jeg gjorde inden påbegyndelsen af mit netop afsluttede forløb, vil jeg være rustet til at klare det meget bedre. Hvis jeg ikke kan klare det selv, vil jeg ringe til Annette for hurtigt at komme tilbage igen. Blot tanken om, at der er en derude, som forstår, og som er klar til vejledning, kan oftest være nok - TAK Annette.
Helle Hansen, Odense C

Majbritt Fuerbo, Eksistentiel psykoterapeut og konsulent

Mine varmeste anbefalinger til Annette Collins. Som både underviser, konsulent og samarbejdspartner er Annette Collins fremragende og inspirerende. Hun evner at skabe et energisk, kreativt, innovativt og nærværende rum, hvor mennesket kan lære og udvikle sig. Annettes fokus og blik for de mange muligheder, der findes for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og håndtere stress, er nytænkende og effektivt.

Majbritt Fuerbo, eksistentiel psykoterapeut og konsulent

Kim Judson, Ledelseskonsulent

Jeg har gennem 3 år haft Annette som undervisningskollega. Jeg oplever Annette som en meget kompetent underviser og vejleder, der har stor faglighed og empati. Annette er god til at fange, hvor kursisterne er, og hun forstår at tage udgangspunkt i deres specifikke situationer med stort engagement.

Kim Judson, ledelseskonsulent med fokus på Ledelse, forandringsledelse, stresshåndtering, facilitering, strategiudvikling

Anne Walther Lange

Vores virksomhed har haft stor glæde af Annette Collins fantastiske tilgang til formidling og vejledning i brug af værktøjer i dagligdagen, omkring det psykiske arbejdsmiljø. Annette har en energi og et personligt drive der skinner igennem og virkelig rammer dybt. Man vender retur med inspiration og fornyet energi. Annette er altid i godt humør og har en dejlig nærværende humor og ikke mindst viden der gør alle foredrag og kurser super inspirerende. Så 1000 tak Annette.

Anne Walther Lange, GV Engineering

Heidi Helen von Barner, institutionsleder

Jeg har ved flere lejligheder oplevet Annette Collins foredrag og kurser. Annette er utrolig inspirerende, autentisk og nærværende som konsulent. Annette har nogle virkelig brugbare og konkrete tilgange til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Også er et møde med Annette Collins altid krydret med god energi og fantastisk humor.

Heidi Helen von Barner, institutionsleder, Glostrup Kommune

„Annette er bare så levende som underviser. Hun gør stoffet let at forstå.“

„Inspirerende, sød, velformuleret, interessant at lytte til..“

„Rigtig god og kompetent underviser. En underviser jeg gerne vil på kursus hos en anden gang“

„Annette Collins er helt fantastisk, engageret og inspirerende“

„Meget positiv, imødekommende, lyttende og observerende. Hende vil jeg gerne møde som underviser igen på andre kurs“

„Tak til Annette, du er meget inspirerende, og smitter med din gode tilgang til tingene..“


Om Trivsel & Arbejdsglæde

Ja tak - send mig nyheder om stress & trivsel


2018 webso.me © Annette Collins : All Rights Reserved