Når I arbejder med

Det gode arbejdsmiljø

Det gode arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø er en løbende proces

- og skabes gennem et arbejdsfællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor samarbejde, tillid og retfærdighed er til stede. 

Det handler om at have øje for de fysiske og psykiske udfordringer, som kan være med til at give dårlig trivsel. 

Det gode arbejdsmiljø

Har I styr på det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads?

 • Det gode psykiske arbejdsmiljø forekommer på arbejdspladser, hvor der er balance mellem krav og ressourcer, hvor der er en klar og tydelig rollefordeling, og hvor der er tillid mellem kollegaer, teams og afdelinger.

 • Et godt psykisk arbejdsmiljø er virksomhedens nøgle til at få glade medarbejdere. Glade medarbejdere trives, glæder sig til at komme på arbejde, udvikler sig og er rustede til at varetage de arbejdsopgaver, som de hver især er ansat til, uden at de føler sig overbebyrdede.

 • Et godt psykisk arbejdsmiljø skaber trivselsfyldte medarbejdere, som føler sig trygge og værdsatte. De bliver kreative, produktive, tillidsfulde og stolte af deres arbejde, hvilket øger virksomhedens produktivitet og konkurrenceevne.

 • I sidste ende skaber et godt psykisk arbejdsmiljø altså menneskelig og økonomisk profit, hvor sygefravær, mobning, konflikter og stress på arbejdspladsen bliver smidt på porten.

 • Det psykiske arbejdsmiljø indeholder mange facetter, hvilket stiller krav til en arbejdsplads. Det betyder, at arbejdspladsen har brug for strukturelle handleplaner i form af APV, trivselsmålinger og indsatser, som alle er med til at optimere og understøtte, at der hersker et godt psykisk arbejdsmiljø.

 • Trivsel og arbejdsglæde skabes gennem et samspil af kollegaerne på tværs af organisationen, hvor ledelsen går forrest med implementeringen af indsatser. Det er altså ledelsen, der skaber rammen for, at det psykiske arbejdsmiljø optimeres og løftes i fællesskab.


Vigtige elementer i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Virksomhedens kultur

Virksomhedens kultur er vigtig, idet den binder hele organisationen sammen. Derfor skal I som arbejdsplads først af alt beskrive virksomhedens kultur - det vil sige, hvordan I gerne vil have, at jeres arbejdsplads skal være.

En kultur er de handlinger og værdier, der kendetegner en virksomhed og den måde, en arbejdsplads gør tingene på. Kulturen bliver først synlig, når den lever i organisationen, og når den folder sig ud i handlinger.

Ønsker I som arbejdsplads at arbejde med kulturen på arbejdspladsen (herunder det psykiske arbejdsmiljø), er det derfor helt afgørende, at der skal handling til. 

Du ved, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads, når…
 • Der er gode relationer kollegaerne imellem
 • Medarbejderne trives og føler arbejdsglæde i deres hverdag
 • Der ikke er nogen konflikter på arbejdspladsen
 • Stressniveauet på arbejdspladsen er i bund
 • Mobning ikke er en del af arbejdsdagen
 • Medarbejderne er kreative og idérige
 • Medarbejderne er godt rustede til forandringer
 • Medarbejdere er åbne for samarbejde på tværs af opgaver, teams og afdelinger
 • Medarbejderne er motiverede for at løfte og optimere det psykiske arbejdsmiljø
 • Medarbejderne er mere produktive
I arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø er det vigtigt..
 • At styrke relationerne blandt kollegaer, teams og afdelinger
 • At udarbejde APV og trivselsmålinger
 • At lave personalepolitikker, herunder stress-, mobning-, forandrings- og uddannelsespolitikker
 • At have fokus på kommunikation
 • At have en åben dialog om stress, mobning, prioritering af opgaver, trivsel mv.
 • At der bliver formaliseret pauser i form af frokostpauser, kaffepauser mv.
 • At ledelsen går forrest i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø og husker at invitere medarbejderne med i processerne, således at alle løfter arbejdsmiljøet i fællesskab
 • At lave tydelige og informative beslutningsprocesser
 • Løbende at arbejde med optimeringen af trivsel og arbejdsglæde

Det fysiske arbejdsmiljø

Vidste du?

- At grønne planter og vinduer med udsigt til natur kan øge medarbejdernes trivsel med helt op til 13%?

Derfor kan det være en god idé at overveje, om kontoret skal dekoreres med fine planter, som kan øge trivslen og dekorere kontoret. Rigtig mange ansatte har ikke adgang til grønne områder eller planter på kontoret. Med en arbejdsuge på 37 timer bliver vores adgang til naturen begrænset. Planternes evne til at motivere og gøre medarbejderne mindre stressede bør I som virksomhed se nærmere på, når I arbejder med både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Når I skal arbejde med det fysiske arbejdsmiljø, er  indretningen og de ergonomiske ting vigtige. Det er bl.a. væsentligt, at arbejdspladsen er indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 
Udover at arbejdspladsen skal være sikker, skal rammerne om arbejdspladsen også være i orden. 

Det er bl.a. vigtigt at tage hensyn til følgende faktorer: 

 • Indeklimaet skal have en tilpas temperatur.

 • Dagslys/kunstigt lys skal ikke forhindre, at arbejdet kan udføres ordentligt.

 • Støjniveauet skal være på det lavest mulige niveau - og absolut ikke være til gene for medarbejdernes udførsel af opgaver.

 • Mulighed for at kunne skifte arbejdsstilling - dette gælder især stillesiddende arbejde, eksempelvis kontoransatte. 

Drømmer I også om at få et værktøj, der guider jer gennem arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø?

VOPPL-modellen kan blive jeres unikke metode til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø på en nem og overskuelig måde.

Om Trivsel & Arbejdsglæde

Ja tak - send mig nyheder om stress & trivsel


2018 webso.me © Annette Collins : All Rights Reserved