Forfatter: seeyoucollins

Back to basics: dagslys øger trivslen på arbejdspladsen

De fleste af os synes det er dejligt, når solen skinner på en højlys formiddag, men hvis du sidder på et indelukket kontor uden udsyn til dagslys, kan det faktisk gøre dig både umotiveret og træt.

Dagslys er vigtigt for os mennesker, da det er med til at regulere vores døgnrytme, som er vigtigt for vores psyke, men også vores fysiske velvære.

Ifølge det svenske ’Arbetsmiljoverket’ har undersøgelser vist, at dét at have adgang til naturligt dagslys på arbejdspladsen betyder meget for de ansattes trivsel og arbejdsglæde. Teoretisk set burde kunstigt lyst virke ligeså godt som dagslys, men undersøgelsen viste, at det rent praktisk betød mere for medarbejdere at være omgivet af naturligt dagslys.

I en artikel fra ’Harvard Business Review’ har man samlet noget feltstudier, der viste et klart flertal af ansatte på forskellige arbejdspladser foretrækker at have adgang naturligt dagslys og udsigt, fremfor andre ’office perks’. Undersøgelserne viste også, at manglen på adgang til naturligt dagslys og udsigt, havde en negativ påvirkning på medarbejdernes trivsel og velvære; de følte sig i højere grad nedtrykte og trætte. 

Bag de forskellige feltstudier står HR-firmaet ’Future Workplace’, som står for forskellig forskning i forbindelse med arbejdsmiljø i mange af de større amerikanske virksomheder. 

Ens for alle studierne var også de ansattes ønske om mulighed for selv at sætte præg på indretningen af deres arbejdsplads, hvilket kunne være med til at højne motivation og trivsel på arbejdspladsen. 

Ønsker du større trivsel på arbejdspladsen, kan det derfor være en ide at se på, hvor meget dagslys der kommer ind til medarbejderne. Dagslys viser sig at have en stor indvirkning på medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. Næste gang I skal holde møde, var det måske en ide at tage mødet på en walk and talk i naturen? I kunne også stifte en gå-klub på arbejdspladsen, hvor I sammen går ture for at få både frisk luft og motion.

 

 

5 gode grunde til at holde pauser på arbejdspladsen

Holder du pauser på din arbejdsplads?

eller

er det svært at holde pauser i løbet af din arbejdsdag?

Begge spørgsmål er relevante for hvordan din trivsel og arbejdsglæde højnes eller mindskes i løbet af en arbejdsdag. Om du er produktiv, har overblik eller mister koncentrationensevnen, ikke mindst til at kunne præstere.

I virksomheder, hvor pauser er sjældne eller slet ikke eksisterende, vil sygefraværet være større end i virksomheder, som har en formaliseret pausekultur.

Hvis vi ikke holder pauser i løbet af en arbejdsdag, vil det kunne medføre anspændthed i muskler, give koncentrationsbesvær, udbrændthed og stresssymptomer. Konsekvensen er, at medarbejderne får flere sygedage, og trivsel og arbejdsglæden hos de enkelte medarbejdere daler betydeligt. Det giver flere fejl i arbejdsopgaverne, flere konflikter imellem medarbejderne og produktiviteten sættes ud af spil.

I de virksomheder, hvor der er en formaliseret pausekultur, føler medarbejderne større trivsel og arbejdslyst. Pauser i løbet af en arbejdsdag betyder også, at medarbejdernes indsats anerkendes og giver fornyet energi til at løfte en kerneopgave, danne gode relationerne blandt kollegaerne og optimere evnerne til at præstere og håndtere arbejdsopgaverne i løbet af en dag. Det giver arbejdsglæde og et sundt og godt arbejdsmiljø.

De fleste virksomheder vil deres ansatte det godt og ikke mindst give de bedste betingelser ud fra de ressourcer og muligheder, der er. Desværre ser tendensen ud til, at stigende travlhed på arbejdspladserne gør, at der ikke afholdes pauser i løbet af en arbejdsdag. Det kan være svært at komme tilbage på et sundt spor med formaliserede pauser og en kultur, hvor det er naturligt at gå til frokost, holde kaffepauser mv. Derfor har jeg valgt at lave en idekasse til at komme godt i gang med pauserne. Se idekassen nederst i blogindlægget.

I det næste afsnit er der beskrevet en case fra et call center, som havde haft travlhed over en længere periode. Deres pauser var blevet færre og færre, og reaktionerne begyndte at sætte sine spor.

<<<CASE<<<<
I et callcenter var mange medarbejdere begyndt at sygemelde sig. De fleste på grund af den manglende pausekultur i løbet af en arbejdsdag, hvor støj fra det åbne kontorlandskab, larm fra telefoner og telefonsamtaler var en del af deres dagligdag. Nogle medarbejdere havde følt sig utilpas over længere tid med hovedpine, kvalme mm. Samtidig begyndte kollegaerne at tysse på hinanden, og en konflikt blandt disse kollegaer lå lige om hjørnet. I en trivselsmåling blev det konstateret, at de manglende pauser var årsagen, og en proces blev sat i gang.

Ledelsen besluttede sig for at drøfte de ting, som de havde identificeret i arbejdsmiljøudvalget. På deres møde besluttede de sig for at lave en pausekultur, hvor der blev skabt nogle rammer for pauser i løbet af dagen og ugen.

I virksomhedens pausekultur blev der bl.a. indlagt følgende punkter:
– Pause hver 3. time i 10 min. i et pauserum med vand og ro.
– Indretning af pauserum med drikkelse og med mulighed for at høre mindfulnessmusik via høretelefoner.
– Vagtplan over frokostpauser, så alle havde mulighed for at gå til frokost.
– Kaffepauser i teams.
– 4 dages telefonuge og 1 vagt med andre arbejdsopgaver end telefoner.

Pausekulturen blev sat i gang med det samme, og efter blot 3 måneder blev sygefraværet mindsket betydeligt, og trivselsmålingerne viste at trivslen blandt medarbejderne var stigende igen.

<<<IDEKASSEN<<<

Når en virksomhed skal lave retningslinjerne for en pausekultur, giver det altid mening at lave den ud fra virksomhedens dagligdag. Det kan være at tage hensyn til dag- og nathold, at disse vagter kan have forskellige behov for pause mv. Et andet eksempel kunne være at lave pauserum for butikker, hvor det kan være svært at holde pause i selve butikken.

Hvad betyder en pausekultur?
En pausekultur betyder rent praktisk, at en virksomhed har udarbejdet nogle rammer og strukturer til at holde pauser i løbet af en arbejdsdag. En kultur, hvor ledelsen går forrest og viser, at det er en naturlig del af en arbejdsdag at afholde pauser.

Ideer til pauser:

 • Dagens motion – en app hvor du dagligt kan få øvelser sendt direkte til din indbakke eller via dagens motionsapp. Få minutters øvelser vises i små video klip fra forskellige arbejdspladser, som kan ligne dit eller mit arbejdsted.
 • Elastikøvelser
 • Kaffepauser 1 gang om dagen
 • Frokostpauser
 • Pauserum med mulighed for drikkelse og mindfulnessmusik
 • Eftermiddagspauser
 • Pauserum med massagestol

Hvis du vil vide mere om pausekultur, kan du booke et foredrag eller 1:1 rådgivning. Kontakt mig for yderligere information her. Et foredrag eller 1:1 rådgivning vil indeholde et konkret værktøj til at komme fra start til mål med en pausekultur på din arbejdsplads. En pausekultur der er med til at øge trivsel og arbejdsglæden… Er I klar til en pausekultur på netop din arbejdsplads?

10 tegn på at der er manglende trivsel på arbejdspladsen

 1. Relationerne mellem afdelinger eller teams er mangelfulde
 2. Sygemeldinger
 3. Hård tone blandt kollegaer
 4. Mobning blandt kollegaer
 5. Sladder
 6. Stress blandt kollegaer
 7. Tavshed blandt kollegaer
 8. Manglende engagement
 9. Opgaver der ikke bliver afsluttet
 10. Mindre produktivitet

Genkender du flere af tegnene?

Heldigvis har jeg gode værktøjer til hvordan, I får trivsel og arbejdsglæden op igen. Både som onlineforløb, kurser og/eller 1:1 rådgivning. Uanset hvad du/I vælger, er mine forløb, kurser eller rådgivning lavet i et let og overskueligt materiale med 1 times gratis opfølgning via en telefonsamtale eller Skype.

[wd_contact_form id=”1″]

 • 1
 • 2

Om Trivsel & Arbejdsglæde

Ja tak - send mig nyheder om stress & trivsel


2018 webso.me © Annette Collins : All Rights Reserved